Page 4 - MAYAH catalogue
P. 4

Doma alebo v kancelárii?
        Vytvorte svoje pracovné miesto

        ergonomicky!                                       Najdôležitejšiu úlohu pri
        Na čo je dobrá ergonómia?                   sedavej práci v každodennom
        Optimalizuje ľudské činnosti vhodnými rozmermi a tvarmi nástrojov  živote zohráva stolička
        za cieľom zvýšenia výkonu systému, ktorého šúčasťou je človek.


                                       Vede li ste, že zo
        Ako vytvoríte ergonomickú
                                       zamestnaných
        kanceláriu?                          skoro 67% sedí 67%
        Pri plánovaní kancelárie treba brať do úvahy niekoľko     s nesprávnym    nesprávne
        parametrov. Výkon práce sa vo veľkej miere uskutočňuje pri   držaním tela?    držanie tela
        pracovnom stole, preto je dôležitá podpora správneho držania  Dôsledkom nesprávneho
        tela. Hlavnú úlohu pri držaní tela zohráva           držania tela môže byť
        stolička, ktorá smeruje telo k aktivite a nasleduje jeho základné  zhoršenie zdravotného
        pohyby.                            stavu, zníženie výkonu a
                                       demotivácia.

        Ľudské telo má smerovať pohyby stoličky a nie opačne.


        Súlad je potrebné zabezpečit v nasledovných oblastiach:
        Osobnostné predpoklady
        – dôležitý je výber stoličky v správnom rozmere a tvare,
        ktorý sa prispôsobí k predpokladom jednotlivca,
        ponúka maximálnu podporu a slobodný pohyb.
        Fyzické predpoklady pracovného miesta:
        - dôležité je podporovať procesy typické pre pracovné miesto: eliminovanie
        hluku, jednoduché premiesťňovanie, optimalizácia svetelných a klimatických
        vplyvov, ochrana súkromného rozhovoru a umožnenie plynulej komunikácie.
        Pracovná náplň
        – pri výbere nezabudnite na záťaž tela a záťaž stoličky, počet hodín strávených za stolom.
        Pri intenzívnom využítí odporúčame dobre vystužené, ergonomicky tvarované sedadlo
        a operadlo, ako aj flexibilné nastavenie.        Stoličky MAYAH Vám ponúkajú riešenie v každej oblasti!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9